Stoppen met roken is moeilijk

Stoppen met roken is moeilijk

Alles over nicotineontwenning en nicotineverslaving

Het is de fysieke nicotineverslaving die het stoppen met roken zo moeilijk maakt. Maar wie wil stoppen met roken moet ook een psychische verslaving overwinnen. Wij hebben hiervoor heel veel informatie en tips verzameld die je zullen helpen om definitief te stoppen met roken.

Motivatie is nog maar het halve werk

"Het is toch maar een kwestie van willen." Met zulke uitspraken worden rokers elke keer weer geconfronteerd – en vaak zijn ze afkomstig uit de mond van niet-rokers … Laat het duidelijk zijn: motivatie is belangrijk als je wilt stoppen. Maar: enkel het voornemen vormt zelden de sleutel tot succes. Zonder hulpmiddelen de sigaret definitief opgeven lukt gemiddeld in slechts 5 procent van de gevallen vanaf de eerste keer. Intussen weten we immers dat mensen die roken, op twee manieren verslaafd zijn: naast het psychische aspect maakt de fysieke nicotineverslaving en de nicotineontwenning die hieruit voortvloeit stoppen met roken zo moeilijk.

Psychische verslaving – de situationele verslaving

Voor rokers zijn er 1001 gelegenheden om een sigaret te roken. De sigaret bij de ochtendkoffie, in de auto, tijdens het telefoneren, tijdens de pauze, 's avonds in het café met vrienden … Dat gedrag is grotendeels aangeleerd! Als regelmatige roker voer (voerde) je ongeveer 100-200x per dag1 dezelfde "hand-naar-mondbeweging" uit.

Elke gerookte sigaret geeft rokers een kort beloningsgevoel: de nicotine komt al na ongeveer 10-202 seconden terecht in het zogenaamde "beloningscentrum" in onze hersenen. Dat centrum beloont ons doorgaans met aangename gevoelens bij succeservaringen en fijne verrassingen – maar ook na toevoer van nicotine of andere genotsmiddelen. Naar dat gevoel, die "kick", gaan rokers altijd weer op zoek en zo wordt roken een verslaving.

Nicotineverslaving – de fysieke verslaving

Nicotine in de sigaret is de hoofdreden waarom een roker rookt en daarnaast de meer dan 5000 andere schadelijke stoffen in de tabakrook binnenkrijgt. Nicotine houdt de verslaving in stand omdat die het roken "beloont" en het niet-roken "bestraft". Niet roken leidt tot een vermindering van de nicotineconcentratie. Daardoor wordt in het lichaam een alarmsignaal geactiveerd, dat steeds luider gaat klinken. Op een gegeven moment wordt de nicotineverslaving, de drang om te roken, te sterk – de verlossende sigaret moet gerookt worden. Door de nicotineverslaving ontstaat een vicieuze cirkel.

Nicotineontwenning / ontwenningsverschijnselen

Je merkt pas dat je fysiek verslaafd bent wanneer je minder dan normaal of plots helemaal niet meer rookt. Je lichaam is een bepaalde hoeveelheid nicotine gewend – en als het die niet meer krijgt, reageert het met ontwenningsverschijnselen.

Komen deze tekenen je bekend voor?

  • Je verlangt hevig naar een sigaret.
  • Je bent nerveus, gefrustreerd en snel geïrriteerd.
  • Je kunt je minder goed concentreren.
  • Je slaapt slecht.
  • Je hebt problemen met je spijsvertering.
  • Je hebt meer eetlust en komt aan.

Nicotinevervangers van NICORETTE® helpen je doordat ze de ontwenningsverschijnselen merkbaar verzachten en je zo effectief ondersteunen bij je beslissing om definitief te stoppen met roken. Doordat de ontwenningsverschijnselen milder worden, wordt de motivatie om te stoppen met roken in stand gehouden.

____________________________________
1 berekening gebasseerd op het gemiddeld aantal gerookte sigaretten/dag bij dagelijkse rokers = 12.5 sigaretten (Trimbos instituut)
2 Le Houezec Int J Tuberc Lung Dis 2003 7(9):811–819