Wettelijke verklaring

Wettelijke verklaring

Het gebruik van deze website is onderworpen aan het aanvaarden van de volgende bepalingen:

De volledige inhoud van deze Internetsite is eigendom van en wordt gecontroleerd door Johnson & Johnson Consumer N.V. en wordt beschermd door wetten inzake de bescherming van auteursrechten wereldwijd. U mag de inhoud enkel voor uw persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden downloaden, maar wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegelaten. De inhoud mag op geen enkele wijze anders dan in deze wettelijke verklaring aangegeven of voor enige doel anders dan waarvoor deze site is bestemd worden gekopieerd of gebruikt.

De eigenaars van deze site doen wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Internet site maar doen geen toezeggingen en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet verkrijgen van toegang tot deze Internet site of van uw gebruik van enige informatie die op deze Internet site wordt verstrekt. Deze site is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland.

Deze internetsite kan koppelingen of referenties bevatten naar andere sites, maar de eigenaars van deze site zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze laatste sites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadeel voortkomende uit hun inhoud. Koppelingen (‘links’) naar andere sites worden enkel geplaatst voor het comfort van de gebruikers van deze internetsite.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, omkleding, logo’s en producten op deze internetsite zijn internationaal beschermd. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site, behalve om de producten of diensten van de onderneming te identificeren.

Alle identificeerbare persoonsgegevens die u in elektronische communicatie op deze internetsite verstrekt, worden beheerd door het Privacybeleid van deze site. De eigenaars van deze site hebben het recht om al andere gegevens uit deze communicatie voor om het even welke doeleinden te gebruiken of te kopiëren, met inbegrip van bepaalde ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die erin kenbaar worden gemaakt. Deze doeleinden kunnen bestaan uit het openbaar maken tegenover derden en/of het ontwikkelen, vervaardigen en/of marketing van goederen of diensten.

De afzender van enige communicatie naar deze internetsite of naar de eigenaars van deze site, is verantwoordelijk voor de inhoud en de gegevens die deze communicatie bevat, met inbegrip van de waarheid en juistheid ervan.

Deze site wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan.Kenvue behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.